C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
First | Previous |
Pagina 1/ 32 - - - -
| |
Christelijke e-card: Johannes 3:13

Johannes 3:13

Er is nog nooit iemand bij God geweest behalve Ik,
de Mensenzoon, die bij Hem vandaan komt.

Christelijke e-card: Psalmen 84:6

Psalmen 84:6

Gelukkig zijn de mensen
die uw kracht kennen en ervaren,
zij weten hoe zij op uw weg moeten blijven.

Christelijke e-card: Psalm 91:1

Psalm 91:1

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen,
want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem.

Christelijke e-card: Johannes 8:36

Johannes 8:36

Als u door de Zoon van God wordt bevrijd,
zult u werkelijk vrij zijn.

Christelijke e-card: 2 Timotheüs 2:8a

2 Timotheüs 2:8a

Vergeet nooit dat Jezus Christus een Mens was, een nakomeling van koning David. En dat Hij God was, blijkt wel uit het feit dat Hij uit de dood is opgestaan.

Christelijke e-card: Johannes 20:29b

Johannes 20:29b

Gelukkig zijn de mensen, die in Mij geloven
zonder Mij gezien te hebben.

Christelijke e-card: Colossenzen 1:18

Colossenzen 1:18

Hij is het hoofd van de Gemeente, zijn lichaam.
Hij is het begin van alles en ging ons
als eerste voor in de opstanding uit de dood.
In alles is Hij de eerste.

Christelijke e-card: Markus 15:14

Markus 15:14

Pilatus vroeg: ‘Wat heeft Hij dan voor kwaad gedaan?’
Maar zij schreeuwden nog harder:
‘Sla Hem aan het kruis!’

Christelijke e-card: Psalmen 69:8-9

Psalmen 69:8-9

Ter wille van U verdraag ik de schande.
Ik bedek mijn gezicht uit schaamte.
Mijn vrienden kennen mij niet meer
en mijn broers herkennen mij niet.

Christelijke e-card: Colossenzen 2:14

Colossenzen 2:14

Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde verscheurd, de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan.

Christelijke e-card: Colossenzen 1:20

Colossenzen 1:20

Doordat Christus Zich aan het kruis heeft opgeofferd
en zijn bloed heeft gegeven, is er verzoening met God.

Christelijke e-card: Johannes 6:35

Johannes 6:35

Jezus antwoordde: ‘Ik ben het brood dat leven geeft.
Wie bij Mij komt, zal nooit meer honger krijgen.
Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen.

Christelijke e-card: Psalmen 146:5

Psalmen 146:5

Gelukkig is hij die zijn hulp ontvangt van de God van Jakob,die alles verwacht van de Here, zijn God.

Christelijke e-card: Mattheüs 16:26

Mattheüs 16:26

Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen
en uw leven te verspelen?
En wat is u meer waard dan uw leven?

Christelijke e-card: Mattheüs 7:13-14

Mattheüs 7:13-14

Ga door de smalle poort het Koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door! Maar de poort naar het leven is nauw. En de weg erheen smal. Weinig mensen vinden hem.

Christelijke e-card: Mattheüs 7:24

Mattheüs 7:24

Wie naar Mij luistert en doet wat Ik zeg, is verstandig.
Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt.

Christelijke e-card: Mattheüs 5:6

Mattheüs 5:6

Gelukkig zijn de mensen
die ernaar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd,
want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld.

Christelijke e-card: Psalmen 147:9

Psalmen 147:9

Hij zorgt voor het voer voor onze dieren,
zelfs voor de jonge raven die roepen in het nest.

Christelijke e-card: Jesaja 45:12

Jesaja 45:12

Ik maakte de aarde en schiep daarop de mens.
Met mijn handen strekte Ik de hemel uit
en Ik gaf bevelen aan de sterren die aan de hemel staan.

Christelijke e-card: Psalmen 1:1-2

Psalmen 1:1-2

Gelukkig is de mens
die in de wandeling niet luistert
naar de raad van slechte mensen,
die niet blijft stilstaan
op de weg van de zondaars
en vermijdt te zitten
bij hen die met God spotten.

Integendeel, het is voor hem een vreugde
te doen wat de Here van hem vraagt,
dag en nacht is hij bezig met zijn woord.

First | Previous |
Pagina 1/ 32 - - - -
| |