C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
First | Previous |
Pagina 1/ 30 - - - -
| |
Christelijke e-card: 2 Corinthiërs 12:9b,10b

2 Corinthiërs 12:9b,10b

Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen,
omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden.
Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk.

Christelijke e-card: 2 Korinthe 12:9m

2 Korinthe 12:9m

Dat Ik altijd bij u ben, is genoeg.
Wanneer u zelf zwak bent, kan mijn kracht zich tenvolle ontplooien

Christelijke e-card: Filippenzen 4:13

Filippenzen 4:13

Ik ben in staat alles te doen door Christus,
Die mij daarvoor de kracht geeft.

Christelijke e-card: Filippenzen 4:6

Filippenzen 4:6

Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles.
Vertel God al uw problemen en verlangens
en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij doet.

Christelijke e-card: Filippenzen 4:19

Filippenzen 4:19

Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus
u alles geven wat u nodig hebt.

Christelijke e-card: Jesaja 55:9

Jesaja 55:9

Net zoals de hemel hoger is dan de aarde,
zo zijn mijn wegen hoger dan die van u.
Evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe.

Christelijke e-card: Psalmen 143:11

Psalmen 143:11

Here, laat mij leven tot eer van uw naam.U bent rechtvaardig.
Haal mij uit deze ellende en moeilijkheden.

Christelijke e-card: Psalm 143:10

Psalm 143:10

Leer mij te doen wat U van mij vraagt.
U bent mijn God, de goedheid Zelf.
Uw Geest leidt mij op een effen weg.

Christelijke e-card: Psalmen 143:8

Psalmen 143:8

Laat mij ʼs morgens vroeg al uw goedheid en liefde ervaren.
Ik vertrouw U volkomen.
Laat mij weten welke weg ik moet inslaan.
Alles in mij richt zich op U.

Christelijke e-card: Handelingen 17:25

Handelingen 17:25

Hij hoeft ook niet door mensen verzorgd te worden, omdat Hij niets nodig heeft. Hij geeft ons leven en adem en alles wat wij nodig hebben.

Christelijke e-card: Handelingen 17:24

Handelingen 17:24

De God die de hele wereld heeft gemaakt,
de Here van hemel en aarde,
woont niet in tempels die door mensen zijn gebouwd.

Christelijke e-card: 1 Corinthiërs 8:4b

1 Corinthiërs 8:4b

Wel, als het om dat eten gaat,
weten wij dat er geen andere goden bestaan.

Christelijke e-card: Psalm 35:3

Psalm 35:3

Laat mij weten dat U mij zult verlossen!

Christelijke e-card: Psalm 27:9b

Psalm 27:9b

U bent altijd mijn hulp.
Laat mij niet in de steek
en stoot mij niet van U af,
God van mijn heil.

Christelijke e-card: Psalmen 20:8

Psalmen 20:8

Sommige mensen verwachten alles van hun strijdwagens,
anderen snoeven over hun paarden,
maar wij stellen onze verwachting
op de naam van de Here, die onze God is.

Christelijke e-card: Psalmen 25:18

Psalmen 25:18

Kijk eens wat een zorgen ik heb!
Voelt U mijn pijn?
Vergeef mij mijn zonden!

Christelijke e-card: Psalmen 25:4

Psalmen 25:4

Toont U mij de paden waarover ik gaan moet, Here.
Wilt U de wegen wijzen die U goed voor mij vindt?

Christelijke e-card: Psalmen 25:6

Psalmen 25:6

Wilt U naar mij kijken
met ogen vol genade en vergeving,
met eeuwige liefde en vriendelijkheid?

Christelijke e-card: Johannes 14:26

Johannes 14:26

Maar de Vader zal de Helper sturen.
Dat is de Heilige Geest,
die jullie in mijn naam alles zal leren
en jullie steeds weer zal herinneren
aan wat Ik gezegd heb.

Christelijke e-card: Mattheüs 9:37-38

Mattheüs 9:37-38

Wat moet er toch veel geoogst worden!
zei Hij tegen zijn leerlingen.
‘En wat zijn er weinig arbeiders!
Vraag de Landheer of Hij meer arbeiders
wil sturen om de oogst binnen te halen.’

First | Previous |
Pagina 1/ 30 - - - -
| |