C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
First | Previous |
Pagina 1/ 30 - - - -
| |
Christelijke e-card: 2 Korinthe 12:9b,10b

2 Korinthe 12:9b,10b

Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden,
opdat de kracht van ​Christus​ in mij komt wonen...
Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Christelijke e-card: 2 Korinthe 12:9m

2 Korinthe 12:9m

Mijn genade is voor u genoeg,
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

Christelijke e-card: Filippenzen 4:13

Filippenzen 4:13

Alle dingen zijn mij mogelijk
door Christus, Die mij kracht geeft.

Christelijke e-card: Filippenzen 4:6

Filippenzen 4:6

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles,
door bidden en smeken, met dankzegging
bekend worden bij God;

Christelijke e-card: Filippenzen 4:19

Filippenzen 4:19

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom,
voorzien van alles wat u nodig hebt,
in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Christelijke e-card: Jesaja 55:9

Jesaja 55:9

Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen
en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Christelijke e-card: Psalm 143:11

Psalm 143:11

HEERE, maak mij levend, omwille van Uw Naam,
leid mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw ​gerechtigheid.

Christelijke e-card: Psalm 143:10

Psalm 143:10

Leer mij Uw welbehagen te doen,
want U bent mijn God.
Laat Uw goede Geest mij leiden
in een geëffend land.

Christelijke e-card: Psalm 143:8

Psalm 143:8

Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend die ik te gaan heb,
want tot U hef ik mijn ziel op.

Christelijke e-card: Handelingen 17:25

Handelingen 17:25

Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend
alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen
het leven, de adem en alle dingen geeft.

Christelijke e-card: Handelingen 17:24

Handelingen 17:24

De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is,
Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is,
woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn.

Christelijke e-card: 1 Korinthe 8:4b

1 Korinthe 8:4b

Wij weten dat een ​afgod​ niets is in de wereld
en dat er geen andere God is dan Eén.

Christelijke e-card: Psalm 35:3

Psalm 35:3

Zeg tegen mijn ziel:
Ik ben uw heil.

Christelijke e-card: Psalm 27:9b

Psalm 27:9b

U bent mijn hulp geweest;
laat mij niet in de steek
en verlaat mij niet,
o God van mijn heil.

Christelijke e-card: Psalm 20:8

Psalm 20:8

Dezen vertrouwen op ​strijdwagens​ en die op paarden,
maar wíj zullen de Naam van de HEERE,
onze God in herinnering roepen.

Christelijke e-card: Psalm 25:18

Psalm 25:18

Zie mijn ellende en mijn moeite,
neem weg al mijn ​zonden.

Christelijke e-card: Psalm 25:4

Psalm 25:4

HEERE, maak mij Uw wegen bekend,
leer mij Uw paden.

Christelijke e-card: Psalm 25:6

Psalm 25:6

Denk aan Uw ​barmhartigheid, HEERE,
en Uw goedertierenheid,
want die zijn van eeuwigheid.

Christelijke e-card: Johannes 14:26

Johannes 14:26

Maar de Trooster, de ​Heilige​ ​Geest,
Die de Vader zenden zal in Mijn Naam,
Die zal u in alles onderwijzen
en u in herinnering brengen
alles wat Ik u gezegd heb.

Christelijke e-card: Mattheüs 9:37-38

Mattheüs 9:37-38

Toen zei Hij tegen Zijn discipelen:
De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders.
Bid​ daarom tot de Heere van de oogst
dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

First | Previous |
Pagina 1/ 30 - - - -
| |