C-Cards - Christelijke e-cards

Christian e-card with 1 Timotheüs 3:16

At the bottom of this page you can post and fill in the card. Continue to fill in the address.

1. Card choice    
    2. Message    
    3. Adress    
    4. View and send
Christelijke e-card 1 Timotheüs 3:16

En buiten alle twijfel,
groot is het geheimenis van de godsvrucht:
God is geopenbaard in het vlees,
is gerechtvaardigd in de Geest,
is verschenen aan de ​engelen,
is gepredikt onder de heidenen,
is geloofd in de wereld,
is opgenomen in heerlijkheid.

1 Timotheüs 3:16

Enter your message: