C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
- Pagina 2/ 33 - - - -
| |
Christelijke e-card: Romeinen 15:13

Romeinen 15:13

De God nu van de hoop moge u vervullen
met alle blijdschap en vrede in het geloven,
opdat u overvloedig bent in de hoop,
door de kracht van de Heilige Geest.

Christelijke e-card: Psalm 32:1

Psalm 32:1

Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,
van wie de zonde bedekt is.

Christelijke e-card: Deuteronomium 6:5

Deuteronomium 6:5

Daarom zult u de HEERE, uw God,
liefhebben met heel uw hart,
met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Christelijke e-card: Deuteronomium 6:4

Deuteronomium 6:4

Luister, Israël!
De HEERE, onze God,
de HEERE is één!

Christelijke e-card: Deuteronomium 32:4

Deuteronomium 32:4

Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is,
want al Zijn wegen zijn een en al recht.
God is waarheid en geen onrecht;
rechtvaardig en waarachtig is Hij.

Christelijke e-card: Markus 9:24

Markus 9:24

En meteen riep de vader van het kind onder tranen:
Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.

Christelijke e-card: Hebreeën 11:1

Hebreeën 11:1

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt,
en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Christelijke e-card: Psalm 92:6

Psalm 92:6

HEERE, hoe groot zijn Uw werken,
zeer diep zijn Uw gedachten.

Christelijke e-card: Psalm 39:8

Psalm 39:8

En nu, wat verwacht ik, Heere?
Mijn hoop, die is op U!

Christelijke e-card: Mattheüs 5:8

Mattheüs 5:8

Zalig zijn de reinen van hart,
want zij zullen God zien.

Christelijke e-card: Psalm 18:29

Psalm 18:29

Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE;
mijn God doet mijn duisternis opklaren.

Christelijke e-card: Psalm 18:30

Psalm 18:30

Want met U ren ik door een legerbende,
met mijn God spring ik over een muur.

Christelijke e-card: Handelingen 2:21

Handelingen 2:21

En het zal zo zijn dat ieder
die de Naam van de Heere zal aanroepen,
zalig zal worden.

Christelijke e-card: Johannes 3:13

Johannes 3:13

En niemand is opgevaren naar de hemel
dan Hij Die uit de hemel neergedaald is,
namelijk de Zoon des mensen,
Die in de hemel is.

Christelijke e-card: Jesaja 40:8

Jesaja 40:8

Het gras verdort, de bloem valt af,
maar het Woord van onze God
bestaat voor eeuwig.

Christelijke e-card: Psalm 84:6

Psalm 84:6

Welzalig de mens van wie de kracht in U is
– in hun ​hart​ zijn de ​gebaande​ wegen.

Christelijke e-card: Psalm 91:1

Psalm 91:1

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Christelijke e-card: Johannes 8:36

Johannes 8:36

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft,
zult u werkelijk vrij zijn.

Christelijke e-card: 2 Timotheüs 2:8a

2 Timotheüs 2:8a

Houd in gedachten
dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.

Christelijke e-card: Johannes 20:29b

Johannes 20:29b

Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben
en toch zullen geloven.

- Pagina 2/ 33 - - - -
| |