C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
- - Pagina 3/ 33 - - - -
| |
Christelijke e-card: Psalm 92:6

Psalm 92:6

HEERE, hoe groot zijn Uw werken,
zeer diep zijn Uw gedachten.

Christelijke e-card: Psalm 39:8

Psalm 39:8

En nu, wat verwacht ik, Heere?
Mijn hoop, die is op U!

Christelijke e-card: Mattheüs 5:8

Mattheüs 5:8

Zalig zijn de reinen van hart,
want zij zullen God zien.

Christelijke e-card: Psalm 18:29

Psalm 18:29

Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE;
mijn God doet mijn duisternis opklaren.

Christelijke e-card: Psalm 18:30

Psalm 18:30

Want met U ren ik door een legerbende,
met mijn God spring ik over een muur.

Christelijke e-card: Handelingen 2:21

Handelingen 2:21

En het zal zo zijn dat ieder
die de Naam van de Heere zal aanroepen,
zalig zal worden.

Christelijke e-card: Johannes 3:13

Johannes 3:13

En niemand is opgevaren naar de hemel
dan Hij Die uit de hemel neergedaald is,
namelijk de Zoon des mensen,
Die in de hemel is.

Christelijke e-card: Jesaja 40:8

Jesaja 40:8

Het gras verdort, de bloem valt af,
maar het Woord van onze God
bestaat voor eeuwig.

Christelijke e-card: Psalm 84:6

Psalm 84:6

Welzalig de mens van wie de kracht in U is
– in hun ​hart​ zijn de ​gebaande​ wegen.

Christelijke e-card: Psalm 91:1

Psalm 91:1

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Christelijke e-card: Johannes 8:36

Johannes 8:36

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft,
zult u werkelijk vrij zijn.

Christelijke e-card: 2 Timotheüs 2:8a

2 Timotheüs 2:8a

Houd in gedachten
dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.

Christelijke e-card: Johannes 20:29b

Johannes 20:29b

Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben
en toch zullen geloven.

Christelijke e-card: Kolossenzen 1:18

Kolossenzen 1:18

Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de ​gemeente,
Hij, Die het begin is, de ​Eerstgeborene​ uit de doden,
opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

Christelijke e-card: Markus 15:14

Markus 15:14

Maar ​Pilatus​ zei tegen hen:
Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?
En zij riepen nog harder: ​Kruisig​ Hem!

Christelijke e-card: Psalm 69:8-9

Psalm 69:8-9

Want ter wille van U draag ik smaad,
schande heeft mijn gezicht bedekt.
Een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders,
een onbekende voor de ​kinderen​ van mijn moeder.

Christelijke e-card: Kolossenzen 2:13,14b

Kolossenzen 2:13,14b

Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen
en het onbesneden zijn van uw vlees,
samen met Hem levend gemaakt
door u al uw overtredingen te ​vergeven,
en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen.
door het aan het ​kruis​ te nagelen.

Christelijke e-card: Kolossenzen 1:20

Kolossenzen 1:20

En dat Hij door Hem alle dingen
met Zichzelf verzoenen zou,
door ​vrede​ te maken door het bloed van Zijn ​kruis
ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn
als de dingen die in de hemelen zijn.

Christelijke e-card: Johannes 6:35

Johannes 6:35

​Jezus​ zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens;
wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben,
en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

Christelijke e-card: Psalm 146:5

Psalm 146:5

Welzalig is hij die de God van ​Jakob​ tot zijn hulp heeft,
die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God.

- - Pagina 3/ 33 - - - -
| |