C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
- - Pagina 3/ 30 - - - -
| |
Christelijke e-card: 1 Korinthe 2:2

1 Korinthe 2:2

Want ik had mij voorgenomen
niets anders onder u te weten
dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.

Christelijke e-card: Psalm 139:9,10

Psalm 139:9,10

Nam ik vleugels van de dageraad,
woonde ik aan het einde van de zee,
ook daar zou Uw hand mij leiden
en Uw rechterhand mij vasthouden.

Christelijke e-card: Psalm 9:11

Psalm 9:11

Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen,
omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken.

Christelijke e-card: Daniël 9:9

Daniël 9:9

De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen Hem in opstand zijn gekomen.

Christelijke e-card: Psalm 40:12

Psalm 40:12

HEERE, Ú zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden;
laat Uw goedertierenheid en Uw trouw mij voortdurend beschermen.

Christelijke e-card: Johannes 1:1-2

Johannes 1:1-2

In het begin was het Woord
en het Woord was bij God
en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.

Christelijke e-card: Jesaja 9:5

Jesaja 9:5

Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst.

Christelijke e-card: Johannes 12:47b

Johannes 12:47b

Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen,
maar om de wereld zalig te maken.

Christelijke e-card: Johannes 10:10b

Johannes 10:10b

Ik ben gekomen,
opdat zij leven hebben
en overvloed hebben.

Christelijke e-card: Lukas 5:32

Lukas 5:32

Ik ben niet gekomen
om rechtvaardigen tot bekering te roepen,
maar zondaars.

Christelijke e-card: Prediker 3:11

Prediker 3:11

Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt.
Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd,
zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft,
van het begin tot het eind kan doorgronden.

Christelijke e-card: Jeremia 1:19

Jeremia 1:19

Zij zullen tegen u strijden,
maar zij zullen niet tegen u op kunnen,
want Ik ben met u, spreekt de HEERE,
om u te redden.

Christelijke e-card: 1 Thessalonicenzen 5:18

1 Thessalonicenzen 5:18

Dank God in alles.
Want dit is de wil van God
in Christus Jezus voor u.

Christelijke e-card: Jesaja 64:6b

Jesaja 64:6b

Wij allen vallen af als een blad
en onze misdaden voeren ons weg als de wind.

Christelijke e-card: Psalm 23:4

Psalm 23:4

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Christelijke e-card: Psalm 143:9

Psalm 143:9

Red mij van mijn vijanden, HEERE,
bij U schuil ik.

Christelijke e-card: Jesaja 12:2

Jesaja 12:2

Zie, God is mijn heil,
ik zal vertrouwen en geen angst hebben,
want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE,
en Hij is mij tot heil geworden.

Christelijke e-card: Psalm 103:12

Psalm 103:12

Zo ver het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.

Christelijke e-card: Jesaja 40:29

Jesaja 40:29

Hij geeft de vermoeide kracht
en Hij vermeerdert de sterkte
van wie geen krachten heeft.

Christelijke e-card: Jozua 1:13

Jozua 1:13

De HEERE, uw God,
geeft u rust.

- - Pagina 3/ 30 - - - -
| |