C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
- - - - Pagina 33/ 33
| Next | Last
Christelijke e-card: Psalm 34:5

Psalm 34:5

Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord,
en mij gered uit al wat ik vrees.

Christelijke e-card: Psalm 33:4

Psalm 33:4

Want het woord van de HEERE is recht
en al Zijn werk betrouwbaar.

Christelijke e-card: Psalm 22:20

Psalm 22:20

Maar U, HEERE, blijf niet ver weg;
mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp.

Christelijke e-card: Jesaja 55:12

Jesaja 55:12

Want in blijdschap zult u uittrekken

en met vrede voortgeleid worden.

De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen.

Christelijke e-card: Efeze 3:20-21a

Efeze 3:20-21a

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid.

Christelijke e-card: Lukas 22:15

Lukas 22:15

En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden.

Christelijke e-card: Handelingen 22:16

Handelingen 22:16

En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.

Christelijke e-card: Psalm 90:12

Psalm 90:12

Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart verkrijgen.

Christelijke e-card: 1 Johannes 4:9

1 Johannes 4:9

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard,
dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft,
opdat wij zouden leven door Hem.

Christelijke e-card: Romeinen 8:18

Romeinen 8:18

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

Christelijke e-card: Spreuken 3:3

Spreuken 3:3

Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten.
Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart,

Christelijke e-card: Prediker 12:1

Prediker 12:1

Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd,
voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult:
Ik vind er geen vreugde in;

Christelijke e-card: Jesaja 64:8

Jesaja 64:8

Maar nu, HEERE, U bent onze Vader!
Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker:
wij zijn allen het werk van Uw handen.

Christelijke e-card: Galaten 2:20

Galaten 2:20

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Christelijke e-card: Hooglied 4:1,9,10

Hooglied 4:1,9,10

Zie, u bent mooi,
U hebt Mijn hart veroverd, met één blik van uw ogen.
Hoe mooi is uw liefde.

Christelijke e-card: Mattheüs 1:21

Mattheüs 1:21

en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

- - - - Pagina 33/ 33
| Next | Last