C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
- - - Pagina 4/ 32 - - - -
| |
Christelijke e-card: Openbaring 1:17b-18a

Openbaring 1:17b-18a

Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste,
Ik ben de Levende, en Ik ben dood geweest
en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.
Amen.

Christelijke e-card: Handelingen 16:31

Handelingen 16:31

Geloof in de Heere Jezus Christus
en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.

Christelijke e-card: Johannes 18:4

Johannes 18:4

Jezus​ dan, Die alles wist wat er over Hem komen zou,
trad naar voren en zei tegen hen: Wie zoekt u?

Christelijke e-card: Psalm 104:14

Psalm 104:14

Hij doet het gras groeien voor de dieren,
het gewas ten dienste van de mens.
Hij brengt voedsel uit de aarde voort:

Christelijke e-card: Daniël 9:26a

Daniël 9:26a

Na de tweeënzestig ​weken
zal de ​Messias​ uitgeroeid worden,
maar het zal niet voor Hemzelf zijn.

Christelijke e-card: Filippenzen 4:7

Filippenzen 4:7

En de ​vrede​ van God, die alle begrip te boven gaat,
zal uw ​harten​ en uw gedachten bewaken in ​Christus​ Jezus.

Christelijke e-card: Psalm 68:36

Psalm 68:36

O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen;
de God van Israël, Hij geeft het volk kracht en sterkte.
Geloofd zij God!

Christelijke e-card: Filippenzen 1:6

Filippenzen 1:6

Ik vertrouw erop dat Hij
Die in u een goed werk begonnen is,
dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.

Christelijke e-card: 1 Korinthe 9:16

1 Korinthe 9:16

Als ik het Evangelie verkondig,
is er voor mij namelijk geen reden tot roem.
De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd.
En wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig!

Christelijke e-card: 1 Korinthe 2:2

1 Korinthe 2:2

Want ik had mij voorgenomen
niets anders onder u te weten
dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.

Christelijke e-card: Psalm 139:9,10

Psalm 139:9,10

Nam ik vleugels van de dageraad,
woonde ik aan het einde van de zee,
ook daar zou Uw hand mij leiden
en Uw rechterhand mij vasthouden.

Christelijke e-card: Psalm 9:11

Psalm 9:11

Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen,
omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken.

Christelijke e-card: Daniël 9:9

Daniël 9:9

De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen Hem in opstand zijn gekomen.

Christelijke e-card: Psalm 40:12

Psalm 40:12

HEERE, Ú zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden;
laat Uw goedertierenheid en Uw trouw mij voortdurend beschermen.

Christelijke e-card: Johannes 1:1-2

Johannes 1:1-2

In het begin was het Woord
en het Woord was bij God
en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.

Christelijke e-card: Jesaja 9:5

Jesaja 9:5

Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst.

Christelijke e-card: Johannes 12:47b

Johannes 12:47b

Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen,
maar om de wereld zalig te maken.

Christelijke e-card: Johannes 10:10b

Johannes 10:10b

Ik ben gekomen,
opdat zij leven hebben
en overvloed hebben.

Christelijke e-card: Lukas 5:32

Lukas 5:32

Ik ben niet gekomen
om rechtvaardigen tot bekering te roepen,
maar zondaars.

Christelijke e-card: Prediker 3:11

Prediker 3:11

Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt.
Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd,
zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft,
van het begin tot het eind kan doorgronden.

- - - Pagina 4/ 32 - - - -
| |