C-Cards - Christelijke e-cards

Christian ecards / Scripture cards

Send free Christian Cards to your friends or family. Below you find a list of christian cards with a Scripture.
Make someone happy with an encouraging ecard.

Send easy a Scripture card
It is easy to send a Scripture card. Find the card you will send, enter your message, add the adress, then press the send button!

Category:
Order by:
View:
- - - - Pagina 5/ 32 - - - -
| |
Christelijke e-card: Jeremia 1:19

Jeremia 1:19

Zij zullen tegen u strijden,
maar zij zullen niet tegen u op kunnen,
want Ik ben met u, spreekt de HEERE,
om u te redden.

Christelijke e-card: 1 Thessalonicenzen 5:18

1 Thessalonicenzen 5:18

Dank God in alles.
Want dit is de wil van God
in Christus Jezus voor u.

Christelijke e-card: Jesaja 64:6b

Jesaja 64:6b

Wij allen vallen af als een blad
en onze misdaden voeren ons weg als de wind.

Christelijke e-card: Psalm 23:4

Psalm 23:4

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

Christelijke e-card: Psalm 143:9

Psalm 143:9

Red mij van mijn vijanden, HEERE,
bij U schuil ik.

Christelijke e-card: Jesaja 12:2

Jesaja 12:2

Zie, God is mijn heil,
ik zal vertrouwen en geen angst hebben,
want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE,
en Hij is mij tot heil geworden.

Christelijke e-card: Psalm 103:12

Psalm 103:12

Zo ver het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.

Christelijke e-card: Jesaja 40:29

Jesaja 40:29

Hij geeft de vermoeide kracht
en Hij vermeerdert de sterkte
van wie geen krachten heeft.

Christelijke e-card: Jozua 1:13

Jozua 1:13

De HEERE, uw God,
geeft u rust.

Christelijke e-card: Jesaja 35:1

Jesaja 35:1

De woestijn en de dorre plaatsen
zullen vrolijk zijn, de wildernis
zal zich verheugen en in bloei staan als een roos.

Christelijke e-card: 1 Tessalonicenzen 5:24

1 Tessalonicenzen 5:24

Hij Die u roept, is getrouw:
Hij zal het ook doen.

Christelijke e-card: Ezra 8:22b

Ezra 8:22b

De hand van onze God
is ten goede over al wie Hem zoeken,
maar Zijn kracht en Zijn toorn is over al
wie Hem verlaten.

Christelijke e-card: 2 Korinthe 5:1

2 Korinthe 5:1

Wij weten immers dat,
wanneer ons aardse huis,
deze tent, afgebroken wordt,
wij een gebouw van God hebben,
een huis niet met handen gemaakt,
maar eeuwig in de hemelen.

Christelijke e-card: Jesaja 45:22

Jesaja 45:22

Wend u tot Mij,
word behouden,
alle einden der aarde,
want Ik ben God
en niemand anders.

Christelijke e-card: Habakuk 3:19

Habakuk 3:19

De HEERE Heere is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten als die van de hinden,
en Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Christelijke e-card: Habakuk 3:17a,18

Habakuk 3:17a,18

Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
mij verheugen in de God van mijn heil.

Christelijke e-card: Jeremia 14:22

Jeremia 14:22

Zijn er onder de nietige afgoden
van de heidenvolken die het laten regenen,
of kan de hemel regendruppels geven?

Bent U dat niet, de HEERE, onze God?
Wij zien naar U uit,
want al deze dingen doet U!

Christelijke e-card: Jesaja 64:8

Jesaja 64:8

Maar nu, HEERE, U bent onze Vader!
Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker:
wij zijn allen het werk van Uw handen.

Christelijke e-card: Openbaring 4:8

Openbaring 4:8

Heilig, heilig, heilig
is de Heere God, de Almachtige,
Die was, Die is, en Die komt!

Christelijke e-card: Psalm 62:9

Psalm 62:9

Vertrouw op Hem te allen tijde, volk;
stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.
God is voor ons een toevlucht.

- - - - Pagina 5/ 32 - - - -
| |