C-Cards - Christelijke e-cards

Christian e-card with Handelingen 17:24

At the bottom of this page you can post and fill in the card. Continue to fill in the address.

1. Card choice    
    2. Message    
    3. Adress    
    4. View and send
Christelijke e-card Handelingen 17:24

De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is,
Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is,
woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn.

Handelingen 17:24

Enter your message: