C-Cards - Christelijke e-cards

Christian e-card with Mattheüs 7:24

At the bottom of this page you can post and fill in the card. Continue to fill in the address.

1. Card choice    
    2. Message    
    3. Adress    
    4. View and send
Christelijke e-card Mattheüs 7:24

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet,
die zal Ik vergelijken met een verstandig man,
die zijn huis op de rots gebouwd heeft;

Mattheüs 7:24

Enter your message: