C-Cards - Christelijke e-cards

Christian e-card with Hebreeën 9:11-12

At the bottom of this page you can post and fill in the card. Continue to fill in the address.

1. Card choice    
    2. Message    
    3. Adress    
    4. View and send
Christian e-card Hebreeën 9:11-12

Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen,
gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel,
niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel,
noch door het bloed der bokken en kalveren,
maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan
in het heiligdom, een eeuwige verlossing
teweeggebracht hebbende.

Hebreeën 9:11-12

Enter your message: